CosmoTHERM E – úsporný a komfortní elektrokotel

Nový nástěnný elektrokotel CosmoTHERM E ve své konstrukci využívá prvky moderní technologie a designu. Díky unikátním vlastnostem, které má nový elektrokotel, s ním můžete topit úsporně a přitom velmi komfortně. Tento kotel elektrický je určen pro vytápění rodinných domků, budov a společných prostor s tepelnými ztrátami do 15 kW.

Široká možnost nastavování parametrů pro elektrokotel CosmoTHERM E

Hlavní přednosti a výhody
 • vysoká účinnost – 99%
 • tichý provoz
 • elektrokotel malých rozměrů
 • aktuální informace na displeji
 • komfortní nastavení a ovládání přes multifunkční LCD displej
 • plynulá regulace výkonu – ekonomickÝ provoz
 • rotace topných tyčí zvyšující životnost kotle
 • možnost použití elektrokotle pro podlahové vytápění
 • systém diagnostiky poruch se zobrazením na displeji
 • ochranné funkce: protizámrazová, deblokační, proti přetopení kotle
 • možnost ovládání kotle pomocí mobilního telefonu
 • možnost ekvitermního provozu
 • možnost provozu podle referenční místnosti
 • možnost připojení pokojového termostatu
 • možnost připojení zásobníku pro ohřev TUV
 • automatické odvzdušnění
Potřebné informace pro elektrokotel zobrazované na multifunkčním displeji
 • aktuální teplota otopné vody
 • aktuální výkon kotle
 • aktuální teplota v referenční místnosti (pouze v případě připojení čidla v ref. místnosti)
 • aktuální teplota TUV v zásobníku (pouze u kotle s TUV modulem a připojeným čidlem TUV)
 • provoz čerpadla
 • signalizace aktuálního stavu elektrokotle (zda ohřívá pro TUV nebo pro vytápění)
 • signalizace stavu GSM (pouze u kotle s GSM modulem)
 • signalizace aktuálního stavu elektrokotle
 • režim ZI „zima“ – ohřívá TUV i topení
 • režim LE „léto“ – ohřívá pouze TUV
Možnost připojení ekvitermního čidla k elektrokotli
Samozřejmostí je ovládání kotle prostřednictvím prostorového termostatu nebo ekvitermního čidla. Elektrokotel se dá napojit na prostorový termostat a ekvitermní sondu, což vede k úspoře finančních prostředků za elektrickou energii.
Měkký start
Funkce měkký start spočívá v pozvolném zahřívání topné soustavy, která je tímto chráněna před prudkým ohřátím, pokud se předtím nějakou dobu v elektrokotel netopilo. Když se elektrokotel zapne, nebo při nové periodě regulace, kdy může rychlá změna teploty způsobená zavedením tepla do systému vyvolat hluk roztahováním potrubí, kotel provede tzv. měkký start a omezí teplotu topné vody.
Elektrokotel CosmoTHERM E

Elektrokotel CosmoTHERM E řez

Důležité upozornění
Kotel elektrický CosmoTHERM E je vyhrazeným elektrickým zařízením. Do provozu jej smí uvést pouze firma, která má k této činnosti příslušná oprávnění a je proškolena výrobcem.
DALŠÍ INFORMACE